O FIRMIE
doradztwo
zużyta elektronika
decyzja
ISO
polityka
nasi klienci
oferta

ODPADY NIEBEZPIECZNE

Odbieramy i unieszkodliwiamy odpady niebezpieczne: przeterminowane chemikalia (także T+), mieszaniny poprodukcyjne, leki (także psychotropowe), opakowania po substancjach toksycznych, odpady niebezpieczne wyodrębnione z odpadów komunalnych i inne. Dysponujemy własnym transportem.

 

 

termometr
MOŚ
ITD