OFERTA

Naszą działalność prowadzimy na terenie całego kraju. Proponujemy Państwu współpracę w zakresie:

 • kompleksowej obsługi związanej z odbiorem odpadów niebezpiecznych i przemysłowych,
 • utylizacji odpadów poprodukcyjnych, mieszanin chemicznych, półproduktów, produktów nie spełniających parametrów, roztworów po analizach chemicznych,
 • unieszkodliwiania aerozoli,
 • unieszkodliwiania zużytych testów kuwetowych,
 • unieszkodliwiania chemikaliów bardzo toksycznych, toksycznych, rakotwórczych, mutagennych lub niebezpiecznych dla środowiska, przeterminowanych leków, kosmetyków (substancji T+, T, R35),
 • unieszkodliwiania opakowań po środkach toksycznych (15 01 10*),
 • transportu ADR/doradztwa DGSA,
 • regeneracji rozpuszczalników,
 • likwidacji laboratoriów i magazynów chemicznych,
 • unieszkodliwiania zwrotów towarów, przeterminowanych środków chemicznych, spożywczych,
 • unieszkodliwiania nośników danych, sprzętu elektronicznego,
 • unieszkodliwiania zużytych świetlówek,
 • szkolenia i konsultacje w zakresie nowego oznakowania chemikaliów CLP (karty charakterystyki, oznakowanie).

Odczynniki chemiczne

Oferujemy Państwu kompleksową usługę odbioru i unieszkodliwiania odpadów chemicznych niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne obejmującą:

 • przygotowanie kosztorysu wstępnego (na podstawie informacji dostarczonych przez Państwa),
 • przyjecie zlecenia do realizacji (w ciągu 2-3 dni roboczych),
 • przygotowanie odpadów do transportu - wykonanie spisu chemikaliów oraz rozdzielenie na poszczególne grupy chemiczne (substancje chemiczne ważone są w opakowaniach),
 • pakowanie w nasze opakowania przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa oraz załadunek na nasz środek transportu,
 • wystawienie wszystkich niezbędnych dokumentów w tym KPO,
 • transport odpadów do Zakładu Produkcyjnego w Zgierzu,
 • wykonanie kosztorysu końcowego,
 • unieszkodliwienie przeterminowanych odczynników chemicznych w procesach D8, D9, D13, D41 i D15 oraz ich odzysk w procesach R2, R4, R11, R12,R13.

Nasza ofertę kierujemy przede wszystkim do:

 • szkół (unieszkodliwianie przeterminowanych odczynników z pracowni chemicznych,
 • laboratoriów szpitalnych, przemysłowych, badawczych,
 • uczelni wyższych.

Zapewniamy profesjonalną i terminową obsługę. Posiadamy stosowne decyzje z zakresu transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Prawidłową realizację odbioru odpadów chemicznych zapewniają nasi wykwalifikowani pracownicy – dyplomowani chemicy oraz specjaliści w zakresie bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. Posiadamy monitorowane pojazdy, które wykorzystujemy do przewozu chemikaliów. W każdej chwili wiemy gdzie znajduje się nasz samochód !!!

 

Odpady przemysłowe

Zajmujemy się optymalizacją procesów produkcyjnych, zagospodarowaniem odpadów poprocesowych, sprawozdawczością gospodarki odpadami. Szczególną uwagę zwracamy na unikanie, minimalizację oraz rozdzielanie strumieni odpadów. Z naszych doświadczeń wynika, że bywa to źródłem znacznej oszczędności kosztów w firmie.

Im więcej informacji o odpadach jesteśmy w stanie uzyskać, tym koszt utylizacji może być niższy.

W ramach obsługi przedsiębiorstw oferujemy:

 • doradztwo w zakresie ochrony środowiska oraz transportu odpadów ADR,
 • opakowania / kontenery do czasowego gromadzenia odpadów na terenie Państwa zakładu,
 • pomoc w klasyfikacji odpadów zgodnie z polskim katalogiem odpadów,
 • szybki i terminowy odbiór i unieszkodliwienie odpadów wg uzgodnień przewidzianych w umowie.

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebą przyjmujemy do unieszkodliwiania najczęściej wytwarzane w przedsiębiorstwach odpady:

 • oleje odpadowe i odpady paliw ciekłych z grupy 13 01, 13 02, 13 05, 13 07,
 • odpady opakowaniowe (papierowe, z tworzyw sztucznych, drewna, metali, szkła oraz wielomateriałowe) z grupy 15 01,
 • sorbenty, materiały filtracyjne czyste oraz zanieczyszczone, zużyta odzież robocza, ubrania ochronne 150202*, 150203,
 • filtry olejowe i powietrzne: 160107*, 150203,
 • chemikalia przemysłowe, technologiczne, odpady poreakcyjne, szlamy poreakcyjne, osady 16 05 06*, 16 05 07*, 16 05 08*,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, biurowy, komputery, zużyte świetlówki,

i wiele innych odpadów przemysłowych i nie tylko....

Unieszkodliwianie przeterminowanych leków

Posiadamy długoletnie doświadczenie w zakresie unieszkodliwiania przeterminowanych leków, współpracujemy z Inspektoratem Farmaceutycznym w Łodzi.

Obsługujemy liczne apteki, szpitale, przychodnie, gabinety stomatologiczne, również w zakresie odbioru i unieszkodliwiania termometrów rtęciowych oraz ciśnieniomierzy, które wycofywane są z eksploatacji.

 

Inwentaryzacje oraz likwidacja laboratoriów i magazynów chemicznych

Jako fachowcy w swojej dziedzinie zajmujemy się kompleksową usługą likwidacji laboratoriów chemicznych.

Likwidacja laboratorium chemicznego w wielu przypadkach wiąże się z wykonaniem usługi inwentaryzacji, ponieważ często nie wiemy jakie substancje chemiczne znajdują się w danym miejscu. Standardowa usługa inwentaryzacji polega na:

 • sporządzeniu wykazu substancji chemicznych znajdujących się w laboratorium lub magazynie,
 • zwarzeniu poszczególnych substancji i podaniu ich masy brutto (łącznie z opakowaniem),
 • podanie rodzaju i ilości opakowań danej substancji,
 • klasyfikacji kodu odpadu,
 • wykonanie dokumentacji fotograficznej,
 • przygotowanie i oznakowanie substancji chemicznych do transportu (na życzenie klienta),
 • wykonanie kosztorysu wstępnego,
 • transport i unieszkodliwianie spisanych chemikaliów(na życzenie klienta).

Na życzenie klienta pobieramy próbki substancji nieoznaczonych lub zlewek poprodukcyjnych i po analizie proponujemy zagospodarowanie zgodnie z charakterem chemicznym substancji.

Likwidacja laboratoriów jak i prace związane z inwentaryzacją przeprowadzane są przez naszych wykwalifikowanych chemików z zachowaniem zasad BHP.


Służymy swoją wiedzą i doświadczeniem wszystkim, którzy się do nas zgłoszą.
Proponujemy rozwiązania rozsądne i zgodne z przepisami prawa.