DORADZTWO

Świadczymy usługi (zlecenia jednorazowe, umowy stałe, koreferaty) w zakresie:

  • transportu drogowego towarów (odpadów) niebezpiecznych – doradca ADR,
  • klasyfikacji odpadów i charakterystyki odpadów,  
  • weryfikacji obligacji wystąpienia o decyzję administracyjną na wytwarzanie odpadów dla firm i jednostek administracyjnych wraz z implementacją i szkoleniem pracowników,
  • gospodarki odpadami - prowadzenie ewidencji odpadowej, sporządzanie sprawozdań z wytwarzanych odpadów.