ODCZYNNIKI CHEMICZNE

Oferujemy Państwu kompleksową usługę odbioru i unieszkodliwiania odpadów chemicznych niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne obejmującą:

 • przygotowanie kosztorysu wstępnego (na podstawie informacji dostarczonych przez Państwa),
 • przyjecie zlecenia do realizacji (w ciągu 2-3 dni roboczych),
 • przygotowanie odpadów do transportu - wykonanie spisu chemikaliów oraz rozdzielenie na poszczególne grupy chemiczne (substancje chemiczne ważone są w opakowaniach),
 • pakowanie w nasze opakowania przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa oraz załadunek na nasz środek transportu,
 • wystawienie wszystkich niezbędnych dokumentów w tym KPO,
 • transport odpadów do Zakładu Produkcyjnego w Zgierzu,
 • wykonanie kosztorysu końcowego,
 • unieszkodliwienie przeterminowanych odczynników chemicznych w procesach D8, D9, D13, D41 i D15 oraz ich odzysk w procesach R2, R4, R11, R12,R13.

Nasza ofertę kierujemy przede wszystkim do:

 • szkół (unieszkodliwianie przeterminowanych odczynników z pracowni chemicznych,
 • laboratoriów szpitalnych, przemysłowych, badawczych,
 • uczelni wyższych.

Zapewniamy profesjonalną i terminową obsługę. Posiadamy stosowne decyzje z zakresu transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Prawidłową realizację odbioru odpadów chemicznych zapewniają nasi wykwalifikowani pracownicy – dyplomowani chemicy oraz specjaliści w zakresie bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. Posiadamy monitorowane pojazdy, które wykorzystujemy do przewozu chemikaliów. W każdej chwili wiemy gdzie znajduje się nasz samochód !!!