odpady niebezpieczne
doradztwo
zużyta elektronika
decyzja
ISO
nasi klienci
oferta

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom ZUO Malex świadczy usługi:

  • sporządzania sprawozdań rocznych oraz prowadzenia ewidencji odpadowej w imieniu Zleceniodawcy;

  • doradztwa i konsultacji z zakresu gospodarki odpadami Zleceniodawcy;

  • bieżącego nadzoru nad sprawami z zakresu gospodarki odpadami;

  • reprezentowania interesów Zleceniodawcy w zakresie gospodarki odpadami, w szczególności w trakcie kontroli urzędowych;

  • prowadzenie korespondencji oficjalnej z organami ochrony środowiska oraz obecność podczas kontroli związanej z gospodarką odpadami przeprowadzanej przez te Organy;

  • informowanie Zleceniodawcy o wszystkich istotnych dla niego zmianach w obowiązujących przepisach prawnych z zakresu gospodarki odpadami.

 

 
MOŚ
ITD