PROJEKTY BADAWCZE

ZUO MALEX współpracuje z instytucjami naukowymi biorąc udział w projektach naukowo-badawczych.
Jesteśmy aktywni, konsultujemy i opiniujemy projekty przepisów prawa z zakresu odpadów, substancji chemicznych, REACH.