ZDARZENIA LOSOWE / SPRZĄTANIE

Dla Państwa wygody świadczymy również usługi w zakresie:

  • sprzątania miejsc zdarzeń losowych, 
  • czyszczenia zbiorników lub urządzeń,
  • likwidacji „dzikich składowisk”,
  • likwidacji upadłych zakładów.

Decyzja umożliwia przejęcie przez nasz Zakład wszystkich formalności związanych z prowadzeniem ewidencji odpadów. Wystarczy tylko zlecić usługę sprzątnięcia miejsca zdarzenia losowego a nasz Zakład wykona tą usługę szybko i kompleksowo. Pracujemy w porozumieniu z Państwową Strażą Pożarną oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego.