DOWODY RZECZOWE DEPOZYTY

Świadczymy usługi magazynowania, oraz przyjmujemy w depozyt substancje chemiczne. Pomieszczenia wyposażone są min w elektroniczny

system monitoringu, system ppoż., możliwość plombowania pomieszczeń. Zapewniamy specjalistyczny nadzór nad przechowywanymi chemikaliami.

Oferujemy Państwu również możliwość unieszkodliwiania depozytów / dowodów rzeczowych przez naszą firmę.

Współpracujemy z Nadzorem Farmaceutycznym oraz Biurem do Spraw Substancji Chemicznych.